• Vi strävar

    efter en

    bättre miljö!

Omsorg om vår natur och den miljö vi efterlämnar till våra barn är viktig. Vi arbetar aktivt för att utveckla produkter och tillverkningsprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Ett exempel på detta är ett fungerande retur- och återvinningssystem för våra produkter.