Dokument för nerladdning

Här kan du ladda ner mallar för utbytbara namnetiketter, mallar för konferensetiketter samt mallar med tryckangivelser för våra namnskyltar, knappar och konferensartiklar.

Mallar för namnetiketter till Window och Metal Window

Utskriftsmallar i Word för namnetiketter på perforerade A4-ark till namnskyltar i serien Window och Metal Window. Mallarna finns i olika storlekar beroende på vilken modell du har, se vänligen nedan vilka artikelnummer som gäller för respektive mall.

Mallar för etiketter till konferensbrickor

Utskriftsmallar i Word för etiketter på perforerade A4-ark till konferensbrickor. Mallarna finns i olika storlekar beroende på vilken modell du har, se vänligen nedan vilken storlek som gäller för respektive mall.

Produktöversikt med tryckangivelser

Här kan du ladda ner en komplett översikt över samtliga produkter som vi levererar med tryck. Du finner här alla våra namnskyltar och knappar samt Idkort och konferensartiklar med angiven tryckyta.